Boja pomalowana w pionowe pasy czerwono – białe oznacza:

Boja pomalowana w pionowe pasy czerwono – białe oznacza:
niebezpieczeństwo nawigacyjne na środku toru wodnego
bezpieczną wodę
przebieg toru wodnego przy prawym brzegu