Barometru używamy do:

Barometru używamy do:
pomiaru wilgotności powietrza
pomiaru ciśnienia atmosferycznego
pomiaru temperatury wody