Baksztag to kurs, przy którym odczuwamy wiatr wiejący:

Baksztag to kurs, przy którym odczuwamy wiatr wiejący:
skośnie od dziobu
dokładnie od rufy
skośnie od rufy jachtu