Ameryka Północna należy do systemu oznakowania:

Ameryka Północna należy do systemu oznakowania:
IALA A
IALA B
IALA C