Akcja ratownicza w zakresie ratowania życia na wodach śródlądowych lub morskich jest:

Akcja ratownicza w zakresie ratowania życia na wodach śródlądowych lub morskich jest:
odpłatna
nieodpłatna
odpłatna, jeśli zdarzenie spowodowane jest przez sternika