Akcja ratownicza w zakresie ratowania mienia na wodach śródlądowych lub morskich jest:

Akcja ratownicza w zakresie ratowania mienia na wodach śródlądowych lub morskich jest:
odpłatna
nieodpłatna
jeśli zdarzenie spowodował Załogant to nieodpłatna