AIS to:

AIS to:
system automatycznej identyfikacji statków
system informowania o występowaniu gór lodowych
rodzaj autopilota