Achtersztag to:

Achtersztag to:
część olinowania stałego jachtu, utrzymująca maszt w płaszczyźnie wzdłużnej jachtu
część olinowania stałego jachtu, usztywniająca i podtrzymująca maszt w płaszczyźnie prostopadłej jachtu
lina stabilizująca położenie miecza szybrowego w pozycji dół