Aby zmienić kurs z bajdewindu do baksztagu tego samego halsu należy:

Aby zmienić kurs z bajdewindu do baksztagu tego samego halsu należy:
ostrzyć
odpadać
zrobić zwrot