Aby uzyskać namiar rzeczywisty na latarnię morską do namiaru kompasowego należy dodać:

Aby uzyskać namiar rzeczywisty na latarnię morską do namiaru kompasowego należy dodać:
całkowitą poprawkę
dewiację
dekllinację