Aby uciec od centrum niebezpiecznego niżu na półkuli północnej należy żeglować:

Aby uciec od centrum niebezpiecznego niżu na półkuli północnej należy żeglować:
prawym halsem
lewym halsem
fordewindem