9-cyfrowy kod służący jako numer identyfikacyjny DSC to:

9-cyfrowy kod służący jako numer identyfikacyjny DSC to:
GMDSS
CALL SIGN
MMSI