18°30′ E to zapis:

18°30′ E to zapis:
długości geograficznej
szerokości geograficznej
pozycji geograficznej