Materiały do pobrania

TABLICE SZKOLENIOWE

WĘZŁY ŻEGLARSKIE

KURSY WZGLĘDEM WIATRU

ZWROT PRZEZ SZTAG

ZWROT PRZEZ RUFĘ

KOMENDY ŻEGLARSKIE

MAPA ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO

inner_shadow

DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE SZKOLENIAMI I REJSAMI

       FORMULARZ „ZGŁOSZENIE NA KURS ŻEGLARSKI”

ZGODA OPIEKUNA OSOBY MAŁOLETNIEJ NA UCZESTNICTWO W SZKOLENIU I EGZAMINIE

REGULAMIN SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WARUNKI UDZIAŁU W REJSACH I SZKOLENIACH MORSKICH

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERÓW

GENERATOR WNIOSKU O WYDANIE PATENTU ŻEGLARSKIEGO

GENERATOR WNIOSKU O WYDANIE PATENTU MOTOROWODNEGO

OPINIA Z REJSU

KARTA REJSU