Rodzaje patentów żeglarskich i motorowodnych w Polsce

Utworzone przez: Michał Dąbrowski | 6 stycznia, 2022

Aktualnie bez żadnego patentu można prowadzić jachty żaglowe o długości do 7,5 m oraz jachty motorowe o mocy silnika do 10 kW.

Bez patentu można również prowadzić jachty motorowe o długości do 13 metrów, mocy sinika poniżej 75 KW, których prędkość ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h (mowa tutaj o barkach turystycznych lub jednostkach typu houseboat).

W Polsce istnieją trzy stopnie patentów żeglarskich oraz trzy stopnie patentów motorowodnych.

Patenty żeglarskie to: Żeglarz Jachtowy, Jachtowy Sternik Morski, Kapitan Jachtowy

Patenty motorowodne to: Sternik Motorowodny, Motorowodny Sternik Morski, Kapitan Motorowodny

Dodatkowo występują licencje: Licencja na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających, Licencja na holowanie statków powietrznych

 

RODZAJE PATENTÓW ŻEGLARSKICH

 

Patent Żeglarza Jachtowego

Uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych, również z pomocniczym napędem mechanicznym:

 

a) po wodach śródlądowych bez ograniczeń

 

b) po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej na jachtach o długości kadłuba do 12 m

 

Wymagania :

 • ukończone 14 lat
 • zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną

 

Patent Jachtowego Sternika Morskiego

Uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych, również z pomocniczym napędem mechanicznym:

 

a) po wodach śródlądowych bez ograniczeń

 

b) po morskich wodach na jachtach o długości kadłuba do 18 m

 

Wymagania:

 • ukończone 18 lat
 • udokumentowany staż morski w ilości co najmniej 200 godzin (minimum 2 rejsy)
 • zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną

 

Patent Kapitana Jachtowego

Uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych, również z pomocniczym napędem mechanicznym bez ograniczeń.

 

Wymagania:

 

a) udokumentowany staż morski w ilości co najmniej 1200 godzin liczony po uzyskaniu patentu Jachtowego Sternika Morskiego (minimum 6 rejsów)  

 

RODZAJE PATENTÓW MOTOROWODNYCH

 

Patent Sternika Motorowodnego

Uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych:

 

a) po wodach śródlądowych bez ograniczeń

 

b) po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej na jachtach o długości kadłuba do 12 m

 

Wymagania:

 • ukończone 14 lat
 • zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną

 

Patent Morskiego Sternika Motorowodnego

Uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych:

 

a) po wodach śródlądowych bez ograniczeń

 

b) po morskich wodach na jachtach o długości kadłuba do 18 m

 

Wymagania:

 • ukończone 18 lat
 • udokumentowany staż morski w ilości co najmniej 200 godzin (minimum 2 rejsy)
 • zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną

 

Patent Kapitana Motorowodnego

Uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych bez ograniczeń.

 

Wymagania:

 • udokumentowany staż morski w ilości co najmniej 1200 godzin liczony po uzyskaniu patentu Morskiego Sternika Motorowodnego (minimum 6 rejsów)  

 

Licencja na holowanie narciarza i innych obiektów pływających

Uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu:

 

a) narciarza wodnego

b) innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych

 

Wymagania:

 • ukończone 18 lat
 • posiadanie co najmniej patentu Sternika Motorowodnego
 • zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną

 

Licencja na holowanie statków powietrznych

Uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu statków powietrznych (np parasailing)

 

Wymagania:

 • ukończone 18 lat
 • posiadanie co najmniej patentu Sternika Motorowodnego
 • zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną

 

Egzaminy na patenty żeglarskie i motorowodne można zdać w Szkole Żeglarstwa Magellan która jest Podmiotem Upoważnionym przez Ministerstwo Sportu do przeprowadzania egzaminów.

Wydawaniem dokumentów zajmują się związki: Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.