Jak wygląda szkolenie na patent Żeglarza Jachtowego

Utworzone przez: Michał Dąbrowski | 4 stycznia, 2022

Patent Żeglarza Jachtowego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych o dowolnej długości kadłuba na wodach śródlądowych oraz jachtów o długości do 12 metrów na wodach morskich (do 2 mil morskich od brzegu + wody morskie zamknięte).  

Program szkolenia na patent Żeglarza Jachtowego


Szkolenie żeglarskie ma na celu przygotowanie kursanta do egzaminu dlatego musi spełniać odpowiednie normy. Zawiera ono część teoretyczną oraz praktyczną.  Program szkolenia jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Sportu w sprawie uprawiania turystyki wodnej oraz z wytycznymi Polskiego Związku Żeglarskiego.

Część teoretyczna


Część teoretyczna obejmuje siedem działów: budowa jachtu, ratownictwo, meteorologia, przepisy, locja śródlądowa, teoria żeglowania oraz teoria manewrowania jachtem żaglowym. 


Część praktyczna


Część praktyczna kursu żeglarskiego składa się z dwóch działów: manewrowanie jachtem na żaglach oraz manewrowanie jachtem na silniku.

Do manewrów jachtem na silniku zaliczamy głównie manewry w porcie: podejście do nabrzeża oraz odejście od nabrzeża. Dodatkowe manewry na otwartej wodzie to „człowiek za burtą” i podejście do boi.

Komendy żeglarskie


Ważnym elementem szkolenia praktycznego jest nauka zarządzania pracą załogi. Sternik jako dowódca jachtu ustala plan manewru, rozdziela stanowiska i za pomocą wydawanych komend kieruje manewrem.

Węzły żeglarskie

 

Każdy uczestnik kursu musi poznać kilka podstawowych węzłów żeglarskich. Wśród wymaganych węzłów znajdziemy: węzeł knagowy, sztyk, węzeł płaski, refowy, szotowy, cumowniczy, ratowniczy, wyblinka, buchta.

 

Jak wygląda pierwszy dzień szkolenia

 

Szkolenie żeglarskie rozpoczyna się od omówienia zasad bezpiecznego zachowania na wodzie. Instruktor pokazuje jak należy poruszać się po pokładzie jachtu, jak używać środków ratunkowych  i co robić w przypadku wypadnięcia za burtę.
Omawiane są również zagrożenia związane z pracą linami czy ochroną burt podczas manewrów.

 

Kolejnym ważnym etapem szkolenia jest poznanie ogólnej budowy jednostki oraz nauka obsługi osprzętu jachtowego w tym olinowania, żagli oraz silnika zaburtowego.  Następnie instruktor omawia manewr odejścia od pomostu i pokazuje na czym polega praca na poszczególnych stanowiskach. Jeszcze trzeba poznać kilka podstawowych węzłów i można wypływać z portu.

 

W końcu przychodzi czas na pierwsze wyjście na wodę. Na otwartym akwenie instruktor pokazuje jak obsługiwać ster i silnik oraz jak postawić żagle . Pierwsze manewry to nauka wyczucia kierunku wiatru oraz odpowiednie ustawienie żagli względem wiatru. Instruktor zwraca szczególną uwagę na bezpieczne i skuteczne prowadzenie jachtu tak aby jacht płynął szybko przy zachowaniu niewielkiego przechyłu.  Początkujący sternicy uczą się również reakcji na nagłe podmuchy wiatru.

 

Nie tylko nauka

 

Szkolenie żeglarskie to też okazja na poznanie ciekawych ludzi i miłe spędzenie czasu na świeżym powietrzu.

Przy okazji można poznać Zalew Zegrzyński aby w przyszłości samodzielnie tutaj żeglować.

 

Do wyboru są kursy weekendowe, codzienne oraz indywidualne.