Egzamin próbny ZJ

Egzamin teoretyczny na patent Żeglarz Jachtowy to test składający się  z 75 pytań jednokrotnego wyboru. Na jego rozwiązanie osoba przystępująca do egzaminu ma 90 minut.

Test jest zaliczony kiedy uzyskamy 65 pkt.

 

Którą burtą należy podejść do człowieka za burtą jachtem odkrytopokładowym?
zawietrzną
nawietrzną
rufą
Części masztu to:
kolumna, stenga, top
kolumna, pieta, nok
kolumna, garda, top
Biegi w silniku zaburtowym należy zmieniać według następującej zasady:
szybko przełączamy bieg "naprzód" na bieg "wsteczny" nie przejmując się pozycją "neutral"
zmianę biegów dokonujemy na najwyższych możliwych obrotach
zmiana biegów następuje według schematu: zmniejszamy obroty na minimalne, bieg w pozycji "neutral", następnie wrzucamy bieg "naprzód" lub "wsteczny" w zależności od sytuacji
Do mocowania cumy na nabrzeżu służy:
stenga
poler
segars
Spieniony ślad na wodzie za rufą płynącego jachtu to:
Waterkiler
Kilwater
Farwater
Przy kursie półwiatr odczuwamy wiatr pozorny:
od strony dziobu
prostopadle do osi jachtu
od strony rufy
Bród to:
wypłycenie na rzece
zagłębienie w dnie rzeki
miejsce zrzutu nieczystości do rzeki
Znak ten zakazuje:
postoju w odległości do 40 metrów od znaku
przekraczania prędkości 40 km/h
postoju jednostek o długości powyżej 40 metrów
Statek o napędzie mechanicznym mija się ze statkiem żaglowym. Ustępuje:
statek żaglowy
statek o napędzie mechanicznym
oba statki muszą zmienić kurs
Co oznacza czerwona flara?
"uwaga"
"wzywam pomocy"
"tu jestem"
Wimpel to:
chorągiewka na topie masztu wskazująca kierunek wiatru
nić używana do szycia żagli
nitka przyczepiona do want, określająca poziom wilgotności
Podstawowa instalacja elektryczna w większości jachtów charakteryzuje się napięciem:
36 Volt
12 Volt
230 Volt
Wiatr pozorny jachtu płynącego kursem fordewind jest:
większy od wiatru rzeczywistego
mniejszy od wiatru rzeczywistego
równy wiatrowi własnemu
W jaki sposób zabezpieczymy jacht po wywrotce przed dalszym obrotem i przed zrobieniem „grzyba”:
jedna osoba w kamizelce trzyma top masztu
wkładając koło ratunkowe pod top masztu
wisząc na salingach
Urządzenie służące do mocowania silnika przyczepnego do jachtu to
pawęż
cęgi
pantograf
Wskaźnik wiatru jachtu stojącego na kotwicy wskazuje:
wiatr rzeczywisty
wiatr pozorny
wiatr własny
Czy jacht śródlądowy musi być wyposażony w tratwę ratunkową?
nie
tak
tylko jacht mieczowy
Żeglując widzisz znak kardynalny pomalowany w kolory czarny nad żółtym, oznacza on, że bezpieczna woda znajduje się:
na północ od boi
na zachód od boi
na południe od boi
Czerwona twarz, bóle i zawroty głowy, dreszcze, senność, to objawy występujące przy:
oparzeniu II stopnia
porażeniu słonecznym (udarze)
zatruciu pokarmowym
„Jaskółka” to:
otwarta szafka wewnątrz jachtu do przechowywania no. rzeczy osobistych
rodzaj schowka, znajdującego się na achterdeku
zwyczajowa nazwa wimpla
Poziomy ruch mas powietrza odbywa się:
z ośrodka zimniejszego do ośrodka cieplejszego
z niżu do wyżu
z wyżu do niżu
Nadmierne wybranie żagli powoduje:
zwiększenie siły przechylającej, zmniejszenie siły ciągu
zwiększenie prędkości, zmniejszenie dryfu
zmniejszenie dryfu, zwiększenie siły ciągu
Jaka gaśnica ma zastosowanie do płonącej instalacji elektrycznej?
pianowa
proszkowa
żadna z powyższych
Zielone boje w kształcie stożka na śródlądziu oznaczają:
lewą stronę toru wodnego
prawą stronę toru wodnego
środek toru wodnego
Przy manewrze odejścia od kei nagle gaśnie Ci silnik. Należy sprawdzić w pierwszej kolejności:
odkręcenie kranika paliwa oraz sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku
nie przejmować się sytuacją, szarpać za szarpankę
wyjąć świecę zapłonową
Wielkość siły aerodynamicznej jest zależna m.in. od:
długości jachtu
powierzchni żagla
wielkości kata martwego
Topenanta to:
lina podtrzymująca nok bomu
lina do stawiania żagla
lina do cumowania
Wiatr umiarkowany jest określany w skali Beauforta jako stopień:
2
4
3
Podczas nalewania paliwa do zbiornika nie wolno:
pić napojów chłodzących
palić ognia
rozmawiać
Które z wymienionych poniżej świateł świeci w sektorze 360 stopni:
światło rufowe
światło prawej burty
światło kotwiczne
Greting to:
rodzaj podnoszonej podłogi na jachcie
belka konstrukcyjna jachtu
schowek na jachcie
Patent Żeglarza Jachtowego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych na śródlądziu:
o długości kadłuba do 12 metrów
o długości kadłuba do 20 metrów
bez ograniczeń długości kadłuba
Przedstawiony poniżej znak oznacza:
zakaz wytwarzania fali
zakaz przechodzenia pod mostem
zakaz cumowania do brzegu
Statek na silniku o długości do 7m, rozwijający prędkość do 10km/h powinien w nocy pokazywać:
jedno żółte światło na maszcie
jedno białe światło na maszcie
dwa białe światła na maszcie
Półpokład to:
połowa pokładu na jachcie
część pokładu na nadbudówce jachtu
pokład biegnący wzdłuż nadbudówki do kokpitu
Przedłużenie masztu pod pokładem to:
pawęż
pantograf
pilers
Jakie patenty żeglarskie obowiązują obecnie w Polsce?
Żeglarz Jachtowy, Sternik Jachtowy, Kapitan Jachtowy
Żeglarz Jachtowy, Jachtowy Sternik Morski, Kapitan Jachtowy
Sternik Śródlądowy, Sternik Morski, Kapitan Morski
Jak nazywa się lina wszyta w lik żagla, która zapobiega rozciąganiu się tkaniny i służy jako pomoc przy mocowaniu żagli?
reflina
halslinka
liklina
Jak nazywa się główny żagiel na jachcie typu slup?
grot
fok
bezan
Pomieszczenie mieszkalne jachtu kabinowego to:
kambuz
kingston
mesa
Co oznacza ten znak dzienny pokazywany statku:
statek stojący na kotwicy
statek o ograniczonej zdolności manewrowej
statek idący jednocześnie na żaglach i na silniku
Co oznacza taki układ świateł?
mały statek o napędzie mechanicznym widoczny od strony dziobu
statek o długości powyżej 50 m widoczny od strony rufy
mały statek o napędzie żaglowym widoczny od strony dziobu
Uprawnienia Żeglarza Jachtowego pozwalają na prowadzenie jachtów morskich o długości kadłuba do:
12 metrów
10 metrów
7,5 metra
Butla gazowa na jachcie powinna znajdować się ze względów bezpieczeństwa:
wewnątrz jachtu
na zewnątrz jachtu
nie ma to znaczenia
Co powinno cechować linkę, na której podawane jest koło ratunkowe?
niepalność
grubość
pływalność
Koło ratunkowe do osoby znajdującej się w wodzie rzucamy:
na zawietrzną stronę osoby znajdującej się w wodzie
na nawietrzną stronę osoby w wodzie
w ogóle nie wyrzucamy koła ratunkowego
Bryty są to:
klepki i poszycia
elementy składowe denników
pasy płótna z których uszyty jest żagiel
Co oznacza skrót RKO?
ratuj każdą osobę
resuscytacja krążeniowo- oddechowa
rana kości oczodołu
Żagiel przedni do sztagu mocujemy za pomocą:
raks,
kluz
pełzaczy
Do mocowania żagli przednich na sztagu służą:
kipy
raksy
segrasy
Zasadę: jedna ręka dla jachtu, druga dla siebie, stosujemy:
podczas trudnych warunków meteorologicznych
na jachtach mieczowych bez sztormrelingów
podczas wszelkich prac na jachcie
Która z poniższych odpowiedzi zawiera tylko elementy drobnego osprzętu pokładowego?
kluza, półkluza, podwięź wantowa, sztagownik
krawat, cuma, rzutka, fał
pokładnik, wzdłużnik, forpik
Jednostka prędkości – jeden węzeł to:
jedna mila morska na godzinę
10 kilometrów na godzinę
2 kable na godzinę
Do ustawiania żagli w żądanym położeniu w stosunku do wiatru służą:
obciągacz bomu
szoty
halslinki
Do mocowania cum i innych lin na pokładzie służy:
knaga
kipa
kluza
Dla kursu bajdewind wiatr pozorny jest odczuwany:
od strony dziobu
prostopadle do osi jachtu
od strony rufy
Po prawidłowym postawieniu grota, jego róg halsowy znajduje się:
przy noku bomu,
przy pięcie bomu
przy topie masztu
Jedno białe światło sygnalizuje:
prawą burtę statku żaglowego
dziób statku o napędzie mechanicznym
rufę dowolnego statku
Pierwszą czynnością po wywróceniu jachtu jest:
sprawdzenie stanu Załogi
zabezpieczenie jachtu przed obrotem masztem w dół
zabezpieczenie osprzętu i wyposażenia ruchomego przed zaginięciem
Talia grota to:
element osprzętu działający na zasadzie wielokrążka, przez który przechodzi szot
najwęższa część kadłuba jachtu
rodzaj mocowania handrelingu
Główna belka konstrukcyjna jachtu to:
stępka
podłużnica
wręgi
Systematyczne sprawdzanie prognoz pogody podczas żeglugi jest:
całkowicie niezbędne
niezmiernie przydatne
potrzebne jedynie początkującym żeglarzom
Likszparą nazywamy:
specjalny rowek w powierzchni drzewca, służący do wprowadzenia liku żagla obszytego likliną
rowek, którym spływa nadmiar wody z listy odbojowej
szparę w skrzynce mieczowej przez którą przechodzi fał miecza
Oznakowanie nocne promu na uwięzi to układ świateł:
czerwone nad białym
czerwone nad zielonym
zielone nad białym
Farwater to:
chłodziwo do silnika zaburtowego
szlak żeglowny
miejsce piętrzenia się wody przy jazie
Jaka siła powstająca w podwodnej części kadłuba jachtu decyduje o zmniejszeniu dryfu?
siła aerodynamiczna
siła bocznego oporu
siła oporu kadłuba
Do sterowania obrotami silnika służy:
pokrętło
manetka
obrotomierz
Numer do WOPR to:
600 100 100
601 100 100
605 100 100
Przyrządem służącym do pomiaru głębokości pod jachtem jest:
log zaburtowy
echosonda
sonar
Płynąc bajdewindem doszło do zerwania wanty nawietrznej. Co robimy?
odpadamy do półwiatru
uruchamiamy silnik
wykonujemy zwrot/zmieniamy hals
Co oznacza ten znak dzienny pokazywany na statku:
statek stojący na kotwicy
statek o napędzie mechanicznym
statek ograniczony swoim zanurzeniem
Linka napinająca lik dolny grota w kierunku noku bomu to:
seizing
trymlinka
szkentla
Ostry bajdewind jest dla jachtu jednokadłubowego, kursem:
szybszym niż kurs baksztag
wolniejszym od kursu baksztag
dokładnie pod wiatr
Tylny żagiel na jachcie typu slup może być mocowany do masztu za pomocą:
raks
pełzaczy
ślizgaczy
Po postawieniu grota, róg fałowy znajduje się w pobliżu części masztu zwanej:
stengą
pikiem
topem