Egzamin próbny ZJ

Egzamin teoretyczny na patent Żeglarz Jachtowy to test składający się  z 75 pytań jednokrotnego wyboru. Na jego rozwiązanie osoba przystępująca do egzaminu ma 90 minut.

Test jest zaliczony kiedy uzyskamy 65 pkt.

 

Co oznacza ten znak dzienny pokazywany na statku:
statek stojący na kotwicy
statek o napędzie mechanicznym
statek ograniczony swoim zanurzeniem
Jacht, który jest „zawietrzny” ma środek ożaglowania:
przed środkiem bocznego oporu
za środkiem bocznego oporu
dokładnie nad środkiem bocznego oporu
W jaki sposób zabezpieczymy jacht po wywrotce przed dalszym obrotem i przed zrobieniem „grzyba”:
jedna osoba w kamizelce trzyma top masztu
wkładając koło ratunkowe pod top masztu
wisząc na salingach
Saling to:
określenie oznaczające rodzaj żeglugi
rodzaj drzewca poprawiającego pracę want
rodzaj żagla
Systematyczne sprawdzanie prognoz pogody podczas żeglugi jest:
całkowicie niezbędne
niezmiernie przydatne
potrzebne jedynie początkującym żeglarzom
Niebieski stożek skierowany wierzchołkiem w dół pokazuje statek:
przewożący materiały niebezpieczne
płynący jednocześnie na żaglach i na silniku
zajęty holowaniem innej jednostki
Zmianę położenia środka bocznego oporu możemy uzyskać przez:
przemieszczenie balastu na jachcie
refowanie żagli
wybieranie i luzowanie żagli
Do zarefowania grota grota użyjesz linek:
refwanta, refbanta, reflinka
refszot, refsejzing, refszkentla
reflinka, refhals, refszkentla
Niebieskie migające światło pokazywane jest przez:
statek nieodpowiadający za swoje ruchy
statek pełniący służbę pilotową
statek uprzywilejowany
Seria podwójnych krótkich dźwięków oznacza:
człowiek za burtą
pożar na pokładzie
nie odpowiadam za swoje ruchy
Wiatr pozorny to:
wypadkowa dryfu i wiatru własnego
wypadkowa wiatru rzeczywistego i wiatru własnego
wypadkowa wiatru własnego i siły bocznego oporu
Największa siła dryfu występuje przy kursie:
baksztag
bajdewind
półwiatr
Stojąc w porcie chcesz zarefować żagle (spodziewasz się silnych szkwałów). Jaka jest kolejność czynności?
kolejność czynności jest nieistotna
wiąże się tylko reflinki
wybieram wysokość refu, mocuję refhals przy pięcie bomu, potem mocuję refszkentlę przy noku bomu (naciągając żagiel przy liku dolnym) a na koniec obwiązuje reflinki wokół bomu (zachowując odrobinę luzu pomiędzy reflinką a bomem)
Końce bomu to:
garda i top
pięta i nok
pięta i pik
Stopień wodny na rzece to:
pirs
wręga
jaz
Zmniejszenie utraty ciepła organizmu człowieka przebywającego w wodzie uzyskuje się przez:
masowanie ud i ramion w określonych odstępach czasu
podciągnięcie kolan pod brodę i objęcie ich ramionami
intensywne poruszanie się
Jacht żaglowy płynący we mgle powinien nadawać serie dźwięków:
jeden długi dźwięk i dwa krótkie
dwa długie dźwięki
jeden krótki dźwięk i jeden długi
Jak nazywa się główny żagiel na jachcie typu slup?
grot
fok
bezan
Żółte stałe światło znajdziesz na:
rufie holownika
maszcie statku zajmującego się trałowaniem min
maszcie statku przewożącego materiały niebezpieczne
Jak nazywamy schowek na dziobie?
bakista
forpik
forluk
Dwa jachty płynące pod żaglami mają kurs kolizyjny. Ustępuje jacht:
płynący prawym halsem
płynący lewym halsem
płynący wolniej
Co oznacza ten znak:
nakaz zatrzymania statku
nakaz nadania sygnału dźwiękowego
koniec szlaku żeglownego
Środkowy żagiel na jachcie typu kecz to:
fok
kliwer
grot
Topenanta to:
lina poprowadzona od topu masztu do noku bomu
Lina poprowadzona od topu masztu do podwięzi wantowej
Lina poprowadzona od topu masztu do pięty bomu
Do żagli sztormowych należy:
trajsel
kliwer
bezan
Genua to:
rodzaj dużego przedniego żagla
rodzaj foka sztormowego
typ ożaglowania rejowego
Wyjaśnij pojęcie zawietrzności jachtu:
jest to tendencja do samoistnego odpadania jachtu
jest to tendencja do samoistnego ostrzenia jachtu
jest to tendencja do samoistnego pływania z wiatrem
Bom to:
drzewiec ruchomy mocujący lik dolny grot żagla
górna część masztu
rodzaj drzewca na którym zawieszana jest bandera
Czas od wypadnięcia za burtę do momentu wystąpienia hipotermii jest zależny:
wyłącznie od temperatury wody
od temperatury wody, rodzaju ubrania i kondycji fizycznej wpadającego
wyłącznie od temperatury otoczenia
Co oznacza ta boja:
rozgałęzienie toru wodnego
miejsce niebezpieczne na środku toru wodnego
bezpieczna woda
Do egzaminu na patent Żeglarza Jachtowego można podjeść mając co najmniej:
12 lat
18 lat
14 lat
Likszparą nazywamy:
specjalny rowek w powierzchni drzewca, służący do wprowadzenia liku żagla obszytego likliną
rowek, którym spływa nadmiar wody z listy odbojowej
szparę w skrzynce mieczowej przez którą przechodzi fał miecza
Przy podejrzewanym urazie kręgosłupa należy:
przenieść poszkodowanego w ciepłe miejsce
pozostawić w pozycji zastanej
zapewnić wygodne miejsce
Obowiązek wyposażenia jachtu w apteczkę dotyczy:
jachtu o długości do 3,5 m
jachtu o długości powyżej 7,5 m
każdego jachtu
Wanty mocowane są do pokładu za pomocą:
podwięzi wantowych
sztagowników
opętnika
Liczba kamizelek ratunkowych na jachcie powinna być równa:
podwójnej ilości osób znajdujących się na jachcie
liczbie osób znajdujących się na jachcie
liczbie osób odpowiadającej wpisowi do dowodu rejestracyjnego
Statek o napędzie mechanicznym mija się ze statkiem żaglowym. Ustępuje:
statek żaglowy
statek o napędzie mechanicznym
oba statki muszą zmienić kurs
Nie przymocowane do sztagu liki foka to:
lik dolny i przedni
lik dolny i wolny
lik przedni i wolny
Którą kotwicę najczęściej stosuje się na śródlądowych jachtach żaglowych:
kotwica monachijska
kotwica Andersona
kotwica Danfortha
Urządzenie sterowe składa się z:
płetwy sterowej, jarzma, pawęży
rumpla, jarzma, płetwy sterowej
rumpla, pawęży, płetwy sterowej
Dwa trójkątne znaki umieszczone na lądzie na różnej wysokości, wyznaczające bezpieczny kurs do portu to:
dalby
prowadniki
nabieżniki
Brest jest to:
rodzaj wanty
rodzaj cumy
rodzaj żagla
Zmieniając kurs jachtu względem wiatru na pełniejszy, żagle:
luzujemy
wybieramy
pozostawiamy bez zmian
Cuma zamocowana na dziobie jachtu wychodząca na pomost w kierunku jego rufy to:
Szpring rufowy
Brest dziobowy
Szpring dziobowy
Przy poparzeniach skóry należy:
zdezynfekować miejsce oparzenia dostępnymi środkami
schłodzić miejsce poparzenia dużą ilością wody, opatrzyć opatrunkiem jałowym i udać się do lekarza
opatrzyć miejsce oparzenia bandażem elastycznym
Pawęż to:
element konstrukcyjny wzmacniający fordek
element konstrukcyjny rufy jachtu
wzmocnienie dziobu jachtu
Czy osobie w stanie średniej hipotermii należy podawać alkohol?
tak
nie
nie ma to znaczenia
Kolor oraz sektor świecenia światła burtowego prawego to:
białe 135 stopni
zielone 112,5 stopni
czerwone 225 stopni
Numer do WOPR to:
600 100 100
601 100 100
605 100 100
Urządzenie do pomiaru prędkości wiatru to:
anemometr
aneroid
aeroskop
Wielkość siły aerodynamicznej zależy m.in. od:
długości jachtu
wielkości żagla
wielkości kąta martwego
Pięta i top to końce:
kadłuba
pagaja
masztu
Koniec bomu połączony z masztem to:
nok
garda
pięta
Jak inaczej nazywamy właz dziobowy?
achterpik
forluk
forpik
Górna część masztu powyżej pierwszego salingu to:
stenga
kolumna
wręga
Na stateczność poprzeczną jachtu ma wpływ m.in:
kształt kadłuba
kształt żagla
kształt miecza
Mając do czynienia z osobą nieprzytomną należy:
najpierw sprawdzić oddech
niezwłocznie rozpocząć sztuczne oddychanie
jak najszybciej zasięgnąć porady lekarza
Sygnał dźwiękowy „moje maszyny pracują wstecz” to”
cztery krótkie dźwięki
trzy długie dźwięki
trzy krótkie dźwięki
Którą burtą należy podejść do człowieka za burtą jachtem odkrytopokładowym?
zawietrzną
nawietrzną
rufą
Wskaźnik wiatru jachtu płynącego pod żaglami wskazuje:
wiatr rzeczywisty
wiatr własny
wiatr pozorny
Szkielet jachtu w płaszczyźnie poprzecznej wzmacniają:
gretingi
kilson
wręgi
Pokrowiec podczepiony systemem linek do masztu ułatwiający składanie grota to:
obciągacz bomu
lazyjack
raksa
Jedno białe światło sygnalizuje:
prawą burtę statku żaglowego
dziób statku o napędzie mechanicznym
rufę dowolnego statku
Bryty są to:
klepki i poszycia
elementy składowe denników
pasy płótna z których uszyty jest żagiel
Po zrzuceniu grota na jachcie typu slup, stanie się on:
bardziej nawietrzny
bardziej zawietrzny
bardziej przechylony
Zarefowanie grota na jachcie typu slup, spowoduje:
zwiększenie przechyłu
zwiększenie nawietrzności
zmniejszenie nawietrzności i przechyłu
Uprawnienia Żeglarza Jachtowego pozwalają na prowadzenie jachtów morskich o długości kadłuba do:
12 metrów
10 metrów
7,5 metra
Schowek na rufie to:
achterdek
kokpit
achterpik
Przedstawiony poniżej znak informuje o zbliżaniu się do:
śluzy
jazu
tamy
Genaker to żagiel używany w kursie:
bajdewind
w każdym kursie
w kursie od półwiatru do baksztagu
Dla jakiego kursu względem wiatru, kierunek i zwrot wiatru rzeczywistego i pozornego są takie same?
baksztag
fordewind
półwiatr
Środek asekuracyjny:
zabezpiecza przed utonięciem w trudnych warunkach
utrzymuje człowieka na powierzchni i podtrzymuje nieprzytomnemu głowę na powierzchni
utrzymuje człowieka na powierzchni, nie zapewniając podtrzymania głowy na powierzchni
Na mapie synoptycznej punkty o tej samej wartości ciśnienia połączone są:
izotermami
izobarami
izofenami
Na zmianę kąta nachylenia szota w płaszczyźnie pionowej oraz zachowanie równomiernego naciągu dolnego i wolnego liku żagla pozwalają:
kipy
bloczki
wózki szotowe
Pozycję CLINCH stosuje się w przypadku:
pożaru na jachcie
grupy rozbitków w wodzie
dokładnego cumowania jachtu